nybjtp

ההיסטוריה שלנו

 • 2009
  2009
  הקמת החברה
 • 2010
  2010
  ייצור פרויקט נתרן גלוקונאט שלב I
 • 2011
  2011
  ייצור פרויקט עמילן שונה בדרגת מזון
 • 2012
  2012
  מפעל הייטק לאומי
 • 2013
  2013
  ייצור פרויקט נתרן גלוקונאט שלב ב'
 • 2014
  2014
  מחסן משלוחים של עמילן תירס
 • 2015
  2015
  הקמת קו פיילוט של אלכוהולי סוכר
 • 2016
  2016
  הקמת מכון Fuyang
 • 2017
  2017
  רפורמת המניות של החברה
 • 2018
  2018
  ייצור פרויקט עמילן תירס שלב II
 • 2019
  2019
  הקמת מרכז מחקר וחדשנות מדעי